Access Governance

De filosofie van Topicus KeyHub is: alle toegang binnen een organisatie moet transparant zijn en daarmee herleidbaar naar een medewerker.


Topicus KeyHub regelt alle digitale toegang en slaat elke toegangsmoment op in de audit trail. Of het nu het uitlezen van een wachtwoord is of het activeren van toegang tot een high-risk omgeving: alles ligt vast op naam van de medewerker of externe partij. Een bijkomend voordeel: compliance voor certificeringen als ISO 27001 is goed geborgd.

In Control

Wie had wanneer tot wat toegang? En waarom wou iemand toegang? Topicus KeyHub houdt dit voor je bij. Via het auditor dashboard heb je hier inzicht in. En met continue auditing controleer je of de rechten nog goed staan. 

Het mooie is dat toegangscontrole een ‘shared responsibility’ is. Medewerkers in een groep houden zelf bij of de toegang nog klopt. De security officer heeft toezicht op en weet of medewerkers in de groepen vaak genoeg controleren.